*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

КОМПЛЕКС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

 комплекс організаційно-педагогічних умовНаш комплекс організаційно-педагогічних умов ми будемо розглядати у контексті трьох компонентів:

  • створення сучасного інформаційного середовища у загальноосвітніх навчальних закладах;
  • оновлення змісту та структури методичної роботи з педагогічними кадрами у системі післядипломної педагогічної освіти;
  • впровадження регіональної віртуальної системи неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період.

У структурі будь-якої діяльності чи системи повинні бути й відповідні компоненти. Серед головних компонентів різних педагогічних систем дослідники визначають: мету навчання (ціль), зміст навчального матеріалу, засоби навчання, методи роботи педагога й суб’єктів навчання, форми організації процесу навчання, діяльність педагога й суб’єктів навчання [11,с.56]. 

Детально розглядає компоненти педагогічної діяльності Ю. Бабанський [13, с.30],  розкриває мету, зміст, форми та методи навчання й виховання, результати. У своєму дослідженні ми брали за основу характеристику компонентів педагогічної діяльності Ю. Бабанського (цільовий, змістовий, операційно-діяльнісний і оцінно-результативний компоненти педагогічного процесу) [12]:

  • цільовий компонент відповідає за постановку конкретних завдань вивчення навчального матеріалу за допомогою електронних засобів навчання, вибір оптимальних електронних засобів навчання для висвітлення навчального матеріалу;
  • змістовий компонент визначає знання, вміння, навички і здібності користувача, які потрібні в процесі роботи з засобом навчання;
  • операційно-діяльнісний компонент розкриває методику  використання електронних засобів навчання;
  • оцінно-результативний компонент,  який характеризує форми й вимоги до підсумкового контролю суб’єктів навчання в процесі набуття знань із застосуванням електронних засобів навчання.

Ці компоненти можуть характеризувати процес навчання із застосуванням електронних засобів навчання. Ми вважаємо, що для повної характеристики проблеми  формування готовності вчителя до використання електронних засобів навчання потрібно розглядати ще стимулювально-мотиваційний та контрольно-регулювальний компоненти:

  • стимулювально-мотиваційний компонент є дуже важливим, він відповідає за створення оптимальних умов для вивчення відповідного предмету із застосуванням електронних засобів навчання, які б максимально спонукали, залучали всіх суб’єктів навчання до активної навчально-пізнавальної діяльності, формуючи у них позитивну мотивацію до навчання в цілому, та розробки і використання електронних засобів навчання, зокрема;
  • контрольно-регулювальний компонент призначений для контролю за кількістю та якістю отриманих знань суб’єктами навчання за допомогою електронних засобів навчання та подальшого внесення оперативних коректив з метою підвищення ефективності процесу навчання.

Відповідно до компонентів процесу навчання представимо  схематичний комплекс організаційно-педагогічних умов ефективного використання електронних засобів навчання. 

КОМПЛЕКС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

ВІДКРИТИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ…

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...