*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩАПід фізичною складовою інформаційно-освітнього середовища ми розуміємо: навчально-комп’ютерні комплекси, кабінети інформатики, робочі місця адміністраторів та лаборантів, вчительські предметні кабінети, підключення закладу до мережі Інтернет, мережеві ресурси закладу (сайти, блоги,  портали, тощо),  внутрішня локальна мережа закладу,  технічні засоби навчання, мультимедійні засоби (проектори,телевізори, відео програвачі, фотоапарати, інтерактивні дошки тощо), програмне забезпечення тощо.

До інтелектуально-психологічної складової інформаційно-освітнього середовища ми відносимо, так званий, «людський фактор». Це взаємопов’язана,  мотиваційна діяльність всіх учасників освітнього процесу з метою вирішення актуальних проблем щодо впровадження та подальшого використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі навчального закладу. Інтелектуально-психологічну складову інформаційно-освітнього простору ми розглядали як ефективну взаємодію всіх суб’єктів навчального процесу, що реалізується через провідні дидактичні принципи: зв’язок теорії з практикою, систематичність, послідовність, доступність, наочність, диференційований підхід.

Важливу роль у підготовці вчителів-предметників до використання електронних засобів навчання на урокахВажливу роль у підготовці вчителів-предметників до використання електронних засобів навчання на уроках відіграє мотивація щодо впровадження нових форм навчання, спрямованих на теоретичну (лекції, семінари, лабораторні роботи, віртуальні екскурсії, самостійна робота) та практичну (практикуми, ділові ігри, проекти) підготовку. Після знайомства з педагогічними можливостями та перевагами використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання свого предмету вчителі значно розширюють свій діапазон знань та вмінь щодо використання комп’ютера  взагалі, та, як наслідок, знаходять нові авторські ідеї щодо розробки власних нових електронних засобів навчання та варіанти їх використання у навчальному процесі.

Другою важливою організаційно-педагогічною умовою з нашого комплексу умов ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання є  оновлення змісту та структури методичної роботи з педагогічними кадрами у системі післядипломної педагогічної освіти.

ВІДКРИТИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ…

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...