*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

РЕГІОНАЛЬНА ВІРТУАЛЬНА СПІЛЬНОТА ВЧИТЕЛІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ «Я-ВЧИТЕЛЬ»

Для повноцінного функціонування та виконання головної мети  нашої віртуальної системи неперервної підтримки вчителя під час нашого дослідження нами було організовано роботу мережевого об’єднання для вчителів нашої області (віртуальну спільноту «Я-вчитель»). Інтернет-портал педагогічної спільноти розміщено в мережі за адресою http://www.vchitel.kr.ua  [42].

Слоган спільноти – «Створено вчителями для вчителів»  був запропонований самими вчителями,які брали участь у експерименті, після знайомства з усіма функціональними можливостями он-лайнових інструментів спільноти «Я-вчитель».

Рис. 4. Регіональна віртуальна спільнота вчителів Кіровоградської області (скріншот Веб-порталу спільноти)

РЕГІОНАЛЬНА ВІРТУАЛЬНА СПІЛЬНОТА ВЧИТЕЛІВ «Я-ВЧИТЕЛЬ»

Вчительське мережеве об’єднання було створене в рамках експерименту для групи освітян області, для підтримки їх спілкування та спільної діяльності з використанням внутрішніх он-лайнових інструментів спільноти та інтеграції сучасних інтернет-технологій Веб 2.0. Таким чином спільнота об’єднала не тільки комп’ютери, документи, різні файли, але й вчителів нашого регіону.

РЕГІОНАЛЬНА ВІРТУАЛЬНА СПІЛЬНОТА ВЧИТЕЛІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ «Я-ВЧИТЕЛЬ»

Віртуальна спільнота «Я-Вчитель»Діяльність спільноти можна умовно представити у вигляді умовної формули:  «Віртуальна спільнота  «Я-Вчитель» = он-лайнові педагогічні інструменти спільноти + соціальні сервіси Веб 2.0 + дії кожного окремого учасника спільноти + обмін повідомленнями + спостереження за діяльністю та координації (за потребою)  з боку методичного центру [43].

Впровадження віртуальних спільнот багато науковців розглядають як інноваційний процес в освіті, що створює нові умови для підтримки діяльності сучасних вчителів [44; 45; 46 і ін.].

Вчительські спільноти – найкращий спосіб обміну досвідом, знаннями, можливість залучення  вчителя-предметника до участі в обговоренні спільних проблем професійної діяльності. В рамках спільноти усі учасники мають можливість миттєво обмінюватися повідомленнями, текстовими документами, електронними презентаціями, відео та аудіо файлами,  й, головне, – знаннями для подальшого використання у своїй професійній діяльності. Сучасні інтернет-комунікаційні технології забезпечують можливість дистанційної співпраці методичних служб з кожним вчителям персонально: у вчителя з’являється можливість постійної  співпраці та спілкування з іншими вчителями, дізнаватися про нові електронні засоби навчання,особливості їх використання, впровадження у навчально-виховний процес і, як наслідок, підвищувати свою професійну майстерність та формувати готовність до використання нових інформаційно-комунікаційних технологій та електронних засобів навчання зокрема [47]. Тому для науково-методичної підтримки вчителям саме у міжкурсовий період, на нашу думку, використання можливостей віртуальних вчительських спільнот – це найкращий варіант. Як показано нами на схематичному зображенні нашої комплексної моделі віртуальної системи  неперервної  підтримки вчителя (рис. 3), центр методичної координації та підтримки роботи регіональної, віртуальної спільноти вчителів Кіровоградської області у нас розташований в центрі моделі [48].

Розглянемо й інші компоненти віртуальної системи неперервної підтримки вчителя, які можуть працювати автономно, незалежно від системи, та як комплекс взаємопов’язаних елементів системи:

Методичний центр координації та підтримки роботи віртуальної спільнотиМетодичний центр координації та підтримки роботи віртуальної спільноти [49] відіграє дуже важливу роль у діяльності всієї системи. Ми обґрунтували  вище, що продумана система методичної роботи дозволить створити необхідні умови для безперервної освіти вчителя, його саморозвитку та самоосвіти. Головним функціональним компонентом системи є «віртуальний методичний центр», який відповідає саме за формування системи  методичної роботи, функцію управління, планування, формування  змісту інших функціональних компонентів, забезпечує єдність та певну послідовність виконання спланованих дій в рамках освітньої регіональної спільноти. Постійна підтримка та координація з боку методичного центру  дозволяє вчителям швидко поновити свої  базові знання з використання електронних засобів навчання у своїй професійно-педагогічній практиці. «Віртуальний методичний центр координації діяльності» розташований на центральному сервері інституту з можливістю цілодобового доступу до он-лайн інструментів та централізованої бази користувачів системи. У всіх користувачів регіональної віртуальної спільноти є можливість спілкування між собою та отримання консультації у кожного педагогічного працівника інституту післядипломної педагогічної освіти, які, в свою чергу, мають можливість зв’язку з кожним вчителем освітнього регіону.

Блог (також блоґ, англ. blog, від weblog, «мережевий журнал чи щоденник подій») – це міні веб-сайт, головний зміст якого – записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно додаються. Для блогів характерні короткі записи тимчасової значущості. Розглянемо класифікацію блогів, яку Г. Стеценко [50] у своїй роботі наводить за наступними  ознаками:

За автором (авторами)

 • особистий (авторський, персональний) блог – ведеться однією особою;
 • прозорий – ведеться від імені невідомої особи;
 • колективний або соціальний блог – ведеться групою осіб за правилами, які визначає власник;
 • корпоративний блог – ведеться усіма співробітниками однієї організації.

За типом інформаційних даних

 • текстовий блог-блог, основним контентом якого є тексти;
 • графічний блог-блог, основним контентом якого є графічні об’єкти;
 • фотоблог-блог, основним контентом якого є фотографії;
 • музичний блог-блог, основним контентом якого є музичні файли;
 • звуковий блог;
 • відеоблог-блог, основним контентом якого є відеофайли;
 • комбінований.

За змістом:

 • авторський блог – публікації належать автору web-журналу;
 • моніторинговий блог – публікації інших авторів за їх згодою;
 • блог-цитування – розміщуються цитати з інших веб-журналів.

За рівнем доступу:

 • вільного доступу – будь-хто може переглянути та додати власний коментар;
 • обмеженого доступу – web-журнал можуть переглядати лише ті користувачі, яких відмітив автор веб-журналу;

За особливостями контенту

 • контент ний блог-блог, який публікує первісний авторський контент;
 • мікроблог-блог, оснований на коротких щоденних новинах;
 • моніторинговий блог-блог, основним контентом якого є відкоментовані посилання на інші сайти чи блоги;
 • цитатний блог-блог, основним контентом якого є цитати з інших блогів.

 

ВІДКРИТИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ…

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...