*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СКЛАДОВІ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Під фізичною складовою інформаційно-освітнього середовища ми розуміємо: навчально-комп’ютерні комплекси, кабінети інформатики, робочі місця адміністраторів та лаборантів, вчительські предметні кабінети, підключення закладу до мережі Інтернет, мережеві ресурси закладу (сайти, блоги,  портали, тощо),  внутрішня локальна мережа закладу,  технічні засоби навчання, мультимедійні засоби (проектори,телевізори, відео програвачі, фотоапарати, інтерактивні дошки тощо), програмне забезпечення тощо. До інтелектуально-психологічної […]

ВІДПОВІДНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕДАГОГІЧНИМ УМОВАМ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

На рис. 1 показана відповідність компонентів педагогічного процесу педагогічним умовам ефективного використання електронних засобів навчання.  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ | (організаційно-педагогічні умови) Необхідні організаційно-педагогічні умови ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання представлені на рис. 2. Розглянемо далі детально кожну з цих умов. Створення сучасного інформаційно-освітнього середовища у загальноосвітніх навчальних закладах є однією […]

КОМПЛЕКС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

комплекс організаційно-педагогічних умов

Наш комплекс організаційно-педагогічних умов ми будемо розглядати у контексті трьох компонентів: створення сучасного інформаційного середовища у загальноосвітніх навчальних закладах; оновлення змісту та структури методичної роботи з педагогічними кадрами у системі післядипломної педагогічної освіти; впровадження регіональної віртуальної системи неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період. У структурі будь-якої діяльності чи системи повинні бути й відповідні компоненти. Серед […]

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ | E-LEARNING – INFORMATION

spisok-dzerel-elerning

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ДО ЦИКЛУ ПУБЛІКАЦІЙ З ТЕМИ: "E-LEARNING – СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ" Філософський енциклопедичний словник/ [ред.-упоряд. В. І. Шинкарук]. – К. : Абрис, 2002. – 742 с. Бражнич О.Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07  «Теорія і методика виховання» / О.Г. Бражнич. – Кривий Ріг, […]

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | E-LEARNING

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | E-LEARNING

Проблема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті зміни самого освітнього процесу, підготовки вчителів до впровадження нових електронних засобів навчання вимагає стовідсоткового володіння інформаційно-комунікаційними технологіями не тільки окремими вчителями, а й усіма членами педагогічного колективу закладів освіти на чолі з  адміністрацією закладу. Успішне впровадження електронних засобів навчання залежить від наявності чітко продуманої методичної системи навчання всіх […]

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...