*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИУ ході експерименту, ми стовідсотково впевнилися, що ідея неперервної освіти не може бути реалізована в процесі переходу від однієї форми навчання до іншої (курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги, тощо): без потужної інтелектуальної праці вчителя, методичної підтримки з боку інституту саме у міжкурсовий період це майже неможливо. Тому вважаємо доцільним підкреслити, що самоосвітня діяльність вчителя є важливим аспектом, який ми розглядаємо як самостійне оволодіння сукупністю педагогічних цінностей, постійне знайомство з інноваційними технологіями, новими формами та методами навчання і як наслідок, досягнення відповідного професійного рівня сучасного вчителя.

У сучасних динамічних умовах  стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій  у вчителя виникає ще й актуальна проблема формування інформаційної компетентності, як однієї з головних  в системі безперервної педагогічної освіти. Сьогодні вже є очевидним той факт, що загальні професійні якості вчителя, його готовність до самоосвіти та самовдосконалення напряму залежать від його рівня  готовності  використовувати в своїй професійній практиці  нові форми та методи, сучасні засоби навчання, у тому числі й електронні засоби навчання, інформаційно-комунікаційні технології.

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронних засобів навчання, впровадження у навчально-виховний процес проектної діяльності з використанням відео та медіатеки, мультимедійних продуктів, робота з сучасними інтернет-технологіями в умовах спільної, щоденної діяльності у інформаційно-освітньому середовищі, пошук інформаційних, дидактичних матеріалів у мережі Інтернет – все це вимагає від вчителя доброї обізнаності  про різні види сучасних технологій та вміння практично застосовувати деякі з них.  У процесі  такої  діяльності вчителя в інформаційно-освітньому середовищі відбувається більш глибоке розуміння  і усвідомлення ним значущості та важливості використання інформаційно-комунікаційних технологій,  педагогічних можливостей інтернет-технологій Web 2.0, сучасних електронних засобів навчання, зростання мотивації до самовдосконалення і самонавчання і, як наслідок,  формування позитивного ставлення до  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Так, наприклад, у рамках нашого дослідження з проблемних питань формування готовності вчителя до використання електронних засобів навчання під час роботи зі слухачами курсів підвищення кваліфікації (спецкурс),  постійної мережевої взаємодії у міжкурсовий період (віртуальна система неперервної підтримки вчителя), онлайнового консультування та спілкування засобами Інтернет-комунікацій ми отримали позитивний результат і схвальні відгуки вчителів. Дуже важливу роль на шляху до такого результату відігравала  чітко спланована система методичної роботи в школі з методичним центром координації та підтримки цієї роботи в інституті післядипломної педагогічної освіти.

Проаналізуємо деякі відгуки та враження вчителів, які в рамках нашого експерименту формували готовність до використання електронних засобів навчання  в своїй професійно-педагогічній  діяльності через оновлену систему методичної роботи інституту та школи та різні  форми підвищення кваліфікації на курсах та у міжкурсовий період. У своїх анкетах вчителі відмічали, що завдяки використанню електронних засобів навчання вони отримали можливість реалізувати ідеї включеного навчання, коли кожен, виконуючи пропоновані йому дії в ігровій цікавій формі, отримує нову інформацію, виробляє і закріплює нові вміння та навички.

ідеї неперервної освітиНайбільшу перевагу вчителі віддавали електронним засобам навчання, які мали в своєму «арсеналі» елементи мультимедіа і віртуальної реальності. Вчителі зазначали, що такі засоби навчання забезпечують високий рівень наочності, ілюстративності і високий ступінь інтерактивності, найкраще дозволять структурувати нові форми інформації. На основі одночасного викладу необхідних відомостей та презентації демонстраційних фрагментів підвищуються ефективність засвоєння навчального матеріалу, з’являється можливість проводити досить складні лабораторні роботи, що вимагають дорогого і складного устаткування. У процесі навчальної діяльності є можливість  змінювати вихідні параметри дослідів, спостерігати, як змінюється в результаті саме явище, аналізувати побачене, робити відповідні висновки. Нові розроблені електронні засоби навчання, на думку всіх вчителів, сприяють формуванню між предметних зв’язків, оскільки динамічні процеси можливо наочно представити за допомогою методів комп’ютерної анімації, макрозйомки живих об’єктів, електронної мікроскопії.

Спробуємо об’єднати в групи та охарактеризувати загальний ряд переваг викладання свого предмету з використанням електронних засобів навчання, які наводили вчителі у своїх анкетах на відміну від традиційних методів навчання:

 • значно зменшуються непродуктивні витрати часу праці вчителя;
 • вільний вибір власної траєкторії навчання в процесі шкільної освіти;
 • зміна ролі учня, від пасивного слухача до самокерованої, творчої особистості;
 • здатність використовувати ті засоби інформації, які доступні учням;
 • диференційований підхід до навчання учнів;
 • підвищення оперативності і об’єктивності контролю і оцінки результатів навчання;
 • безперервний зв’язок у відносинах «учитель-учень», «учень-учень», «учитель-учитель»;
 • індивідуалізація навчальної діяльності та диференціація темпу навчання;
 • мотивація до вивчення предмету;
 • розвиток продуктивних,творчих функцій мислення, інтелектуальних здібностей, операційного стилю мислення.

Але майже всі вчителі у свої анкетах також відмічали і той факт, що навіть за  умови не систематичного використання електронних засобів навчання у навчальному процесі, роль вчителя завжди повинна бути чітко окреслена. В жодному разі не можна перекладати всі функції вчителя на електронний засіб. Електронний засіб навчання найкраще використовувати в поєднанні з традиційними методами навчання, але головним завжди повинно бути слово вчителя, а електронний засіб навчання – це лише вдалий, сучасний інструмент у його руках.

Підсумовуючи вищезгадані відгуки та зауваження вчителів,  на основі аналізу відповідної педагогічної літератури ми дійшли висновку, що отримання вчителями необхідних знань, педагогічних умінь і позитивного ставлення до діяльності із застосуванням електронних засобів навчання та використання інформаційно-комунікаційних технологій в цілому можливе лише за умови продуманої системи методичної роботи та відповідних умов для забезпечення неперервної освіти.

процес оновлення змісту та структури методичної роботи з педагогічними кадрамиСам процес оновлення змісту та структури методичної роботи з педагогічними кадрами з проблеми формування готовності вчителя до використання електронних засобів навчання у системі післядипломної педагогічної освіти, на нашу думку, можна поділити на два основних способи:

 • організоване управління процесом формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання шляхом інтеграції додаткових навчальних систем освіти через різні форми підвищення кваліфікації слухачів;
 • безпосередня, самоосвітня, практична та навчальна діяльність з використання електронних засобів навчання на основісистеми методичної роботи школи з постійною підтримкою та подальшою координацією діяльності методичних служб інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 

ВІДКРИТИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ПО ТЕМІ ПУБЛІКАЦІЇ…

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...