*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

E-LEARNING – СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ | ВСТУП ДО ЦИКЛУ ПУБЛІКАЦІЙ

E-LEARNING – СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХЦе перша публікація з запланованого мною циклу публікацій з теми: "E-learning – сучасна модель освіти дорослих". У публікаціях буде детально розглянуто організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителя до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; проаналізовано актуальні проблеми  організації  навчального  процесу  з використанням  електронних  засобів  навчання; окреслено актуальні питання організації електронного навчання дорослих (E-learning) у системі післядипломної педагогічної освіти; висвітлено актуальні проблеми готовності вчителів до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес освітніх закладів; подано авторську систему неперервної підтримки вчителя у курсовий та міжкурсовий період на основі регіональної вчительської спільноти «Я-Вчитель».

Передмова до циклу публікацій з теми:
"E-learning – сучасна модель освіти дорослих"

E-LEARNING – СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Постійне удосконалення програмно-технічних засобів обробки інформації у світі дедалі швидше змінює темпи розвитку освіти в сучасному суспільстві суспільства. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у різноманітні сфери діяльності людини не оминули і галузь освіти. У зв’зку з цим особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, готовність використовувати сучасні електронні засоби навчання як допоміжний навчальний ресурс. Сьогодні підвищення професійного рівня  вчителя неодмінно пов’язане з освоєнням нових освітніх технологій, впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій, перехід від принципу «освіта на все життя» до принципу «освіти через все життя». Масове поширення в школах сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій зовсім не означає зростання професійної майстерності педагогів, і як наслідок, якості електронного навчання.

СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ

Електронне навчання (англ. E-learning, скорочення від англ. Electronic Learning)  – система навчання, за допомогою інформаційних, електронних технологій. Часто тлумачиться, як синонім таких понять: дистанційне навчання, навчання з застосуванням комп’ютерів, мережеве навчання, віртуальне навчання, мультимедійне навчання, мобільне навчання.

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...