*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

E-LEARNING – СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ | ВИСНОВОК

ВИСНОВОК ДО ЦИКЛУ ПУБЛІКАЦІЙ

E-LEARNING – СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХОхарактеризувавши всі структурні компоненти віртуальної системи неперервної підтримки вчителя, ми бачимо, що наша система в комплексі з регіональною віртуальною спільнотою «Я – Вчитель»– досить нове явище у вітчизняній педагогічній практиці.

На основі отриманих результатів експерименту та схвальних відгуків педагогів, що працювалив онлайновій експериментальній групі з проблемних питань формування готовності до використання електронних засобів навчання у своїй педагогічній практиці, нами виявлено необхідність подальшої організації роботи новихтематичних груп на базі вже існуючої віртуальної спільноти «Я – Вчитель» для вчителів-предметників з метою вирішення інших проблемних питань освіти. Представлена модель віртуальної системи неперервної підтримки вчителя може бути з успіхом реалізована будь-яким інститутом післядипломної освіти або районними місцевими методичними службами завдяки своїй відкритості, доступності, простоті організації початку роботи та подальшого ефективного використання.

Експеримент показав, що на активність, результативність та якість діяльності вчителів у рамках віртуальноїспільноти та їх здатність використання всіх без виключення компонентів (блоків) нашої системи підтримки впливає рівень їх інформаційної культури та загальної базової комп’ютерної освіченості.Як наслідок, це впливає й на ефективність формування готовності вчителя до використання електронних засобів навчання.

У зв’язку з цим особливого значення набуває організація інформаційної освіти, підвищення інформаційної культури всіх вчителів-предметників, формування готовності вчителя до використання сучасних електронних засобів навчання у навчально-виховному процесі. Ми погоджуємося з багатьма науковцями, що на сучасному етапі розвитку інформаційної освіти інформаційна культура вчителя-предметника повинна розглядатися якскладова загальної культури людини, яка складається з інформаційного світогляду, системи знань та вмінь, що забезпечують вмотивовану самостійну діяльність з максимально оптимальним задоволенням індивідуальних інформаційних потреб за допомогою використання традиційних танових сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Вчителі-предметники, в порівнянні з вчителями інформатики, в переважній своїй більшості, менш обізнані у сучасних інформаційних технологіях, Інтернет-технологіях, але для використаннявеличезної кількості існуючих електронних засобів навчання з їх предметів ці знання та компетенції їм просто необхідні.

Залишити відповідь

Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...