*****

БУРТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

* БЛОГ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ - [ TiMSO - ТІМСО ]

МЕТОДИКА

ВІДПОВІДНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПЕДАГОГІЧНИМ УМОВАМ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

На рис. 1 показана відповідність компонентів педагогічного процесу педагогічним умовам ефективного використання електронних засобів навчання.  ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ | (організаційно-педагогічні умови) Необхідні організаційно-педагогічні умови ефективного формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання представлені на рис. 2. Розглянемо далі детально кожну з цих умов. Створення сучасного інформаційно-освітнього середовища у загальноосвітніх навчальних закладах є однією […]

КОМПЛЕКС ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

комплекс організаційно-педагогічних умов

Наш комплекс організаційно-педагогічних умов ми будемо розглядати у контексті трьох компонентів: створення сучасного інформаційного середовища у загальноосвітніх навчальних закладах; оновлення змісту та структури методичної роботи з педагогічними кадрами у системі післядипломної педагогічної освіти; впровадження регіональної віртуальної системи неперервної підтримки вчителя у міжкурсовий період. У структурі будь-якої діяльності чи системи повинні бути й відповідні компоненти. Серед […]

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ | E-LEARNING – INFORMATION

spisok-dzerel-elerning

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ ДО ЦИКЛУ ПУБЛІКАЦІЙ З ТЕМИ: "E-LEARNING – СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ" Філософський енциклопедичний словник/ [ред.-упоряд. В. І. Шинкарук]. – К. : Абрис, 2002. – 742 с. Бражнич О.Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07  «Теорія і методика виховання» / О.Г. Бражнич. – Кривий Ріг, […]

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | E-LEARNING

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ | E-LEARNING

Проблема підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у контексті зміни самого освітнього процесу, підготовки вчителів до впровадження нових електронних засобів навчання вимагає стовідсоткового володіння інформаційно-комунікаційними технологіями не тільки окремими вчителями, а й усіма членами педагогічного колективу закладів освіти на чолі з  адміністрацією закладу. Успішне впровадження електронних засобів навчання залежить від наявності чітко продуманої методичної системи навчання всіх […]

E-LEARNING – СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ | ВСТУП ДО ЦИКЛУ ПУБЛІКАЦІЙ

E-LEARNING – СУЧАСНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Це перша публікація з запланованого мною циклу публікацій з теми: "E-learning – сучасна модель освіти дорослих". У публікаціях буде детально розглянуто організаційно-педагогічні умови формування готовності вчителя до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; проаналізовано актуальні проблеми  організації  навчального  процесу  з використанням  електронних  засобів  навчання; окреслено актуальні питання організації електронного навчання дорослих (E-learning) у системі післядипломної педагогічної освіти; […]

Закладка 3 з 3123
Буртовий Сергій Вікторович © 2016 Задати питання автору блога...